Raporte të solvencës për kompani nga:

 • Serbia
 • Shqipëria
 • Kroacia
 • Bosnja dhe Hercegovina
 • Sllovenia
 • Mali i Zi
 • Britani e Madhe
 • Gjermania
 • Itali
 • Austria
 • Bulgari
 • Polonia
 • Hungaria
 • Greqi

Raportet i përmbajnë të dhënat më të reja në dispozicion:

• Profili i kompanisë,
• Pasqyrë të shkurtër për gjendjen e solvencës,
• Menaxhmentin dhe pronësinë,
• Ekspoziturat dhe zyrat,
• Të dhëna financiare (për 2 vitet e fundit) dhe indikatorë (prezantim grafik),
• Analizë e qartë finaciare,
• Dënime/sanksione dhe ndalesë për ushtrim të veprimtarisë,
• Historinë e ndryshimeve për 12 muajt e fundit
• Llogari të bllokuara.

Bonitet.mk – qasje deri te më se 20 milionë kompani nga Europa
Тarget Grup është përfaqësues i përgjithshëm i kompanisë më të madhe për informata të biznesit (shtëpi e solvencës) në Europë- Bisnode AB dhe kompania udhëheqëse në R. e Maqedonisë për informata të biznesit.
Platforma Bonitet.mk ju mundëson qasje të lehtë dhe të shpejtë deri te mbi 20 milionë kompani nga Serbia, Kroacia, Sllovenia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Gjermania, Austria, Zvicra, Polonia, Hungaria, Kosova dhe Shqipëria.
Na kontaktoni dhe kërkoni qasje promovuese.

Për informata plotësuese na kontaktoni në + 389 (02) 3117-100 ose në boniteti@targetgroup.mk