TARGET GRUP SHPK Shkup

TARGET GRUP SHPK Shkup është themeluar në vitin 2012. Veprimtaria jonë themelore është përpunimi dhe shpërndarja e informatave të biznesit në R.e Maqedonisë. Misioni ynë është që të sigurojmë qasje deri te informatat për biznes me kualitet të lartë dhe tu ndihmojmë klientëve tanë që të mbajnë nivel stabil të rrezikut, të rrisin profitin e tyre dhe të ndihmojmë gjatë sjelljes së vendimeve kualitative për biznes.
Kryejmë përpunim dhe shpërndarje të të dhënave për të gjitha subjektet juridike në Republikën e Maqedonisë përmes sistemit për monitorim aktiv dhe paralajmërim të hershëm, përmes së cilit mundësojmë qasje të shpejtë deri tek informatat për klientët tanë për aktivitetet gjithëpërfshirëse të bashkëpunëtorëve të tyre.

Cili është vizioni zynë? 

Vizioni ynë është që të bëhemi udhëheqës në tregun për përpunim dhe shpërndarje të informatave të biznesit në Maqedoni.

Informacion i regjistrit kompani – TARGET GRUP SHPK SHKUP

Emri i shkurtë: TARGET GRUP SHPK SHKUP
Selia: rr. 9ti Maj 36/4-15 1000 Shkup
Forma juridike: Shoqëri me ërgjegjësi të kufizuar SHPK
Veprimtaria: 70.22
Numri amë: 6799302
Numri tatimor: MK4080012530240
VAT Payer: YES
Data e themelimit: 11.07.2012
Source of Capital: Domestic
Primary Capital: 5.000 EUR