Дали вашата компанија е во 2% од најуспешните компании во Македонија?

СЕРТИФИКАТ ЗА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ

Да се биде носител на сертификат за деловна успешност е едно од ретките признанија со кои компаниите им докажуваат на своите потенцијални партнери дека се одговорно и квалитетно водени компании со кои треба да се соработува. Денес е тешко да се најде доверлив партнер.

Проверете дали сте токму вие таа компанија која е во 2% од најуспешните фирми во Македонија!

Кои се критериумите за доверлив партнер?

МЕТОДОЛОГИЈА

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер

Носителите на сертификатот за деловна успешност се наоѓаат во најтесното опкружување од 2% од компаниите во Република Северна Македонија. Сертификатот за деловна успешност се пресметува врз основа на 18 параметри за успешност и ликвидност (финансиски извештај), солвентност на компанијата и судски постапки.

Пример сертификат

Што добивате?

ЕКСКЛУЗИВЕН ПАКЕТ


  • Персонализиран Дигитален Беџ со линк до сертификатот

  • Претставување на компанијата на официјалната страна на издавачот на сертификатот за деловна успешност

  • Дигитален Беџ за комуникација со клиентите

  • Персонализиран Сертификат за деловна успешност во електронска форма


  • Персонализиран врамен Сертификат за деловна успешност на посебна хартија во А4 формат

  • Бесплатен годишен пристап до БизнисМрежа.мк – основен пакет во вредност од 250 ЕУР + ддв (ова важи само за непретплатени клиенти на БизнисМрежа.мк).

  • Бонитетен извештај за Вашата компанија

  • Нарачка на бонитетни извештаи за компании од Р. Северна Македонија со 50% попуст.

Проверете дали сте токму вие таа компанија која е во 2% од најуспешните компании во Република Северна Македонија!

Проверете бесплатно дали имате право на сертификат.

Сертификат за деловна успешност 2019

Погледни сертификат