Дали вашата компанија е во 1% од најуспешните компании во Македонија?

СЕРТИФИКАТ ЗА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ

Да се биде носител на сертификат за деловна успешност е едно од ретките признанија со кои компаниите им докажуваат на своите потенцијални партнери дека се одговорно и квалитетно водени компании со кои треба да се соработува. Денес е тешко да се најде доверлив партнер.

Проверете дали сте токму вие таа компанија која е во 1% од најуспешните фирми во Македонија!

Кои се критериумите за доверлив партнер?

МЕТОДОЛОГИЈА

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер

Носителите на сертификатот за деловна успешност се наоѓаат во најтесното опкружување од 1% од компаниите во Република Македонија. Сертификатот за деловна успешност се пресметува врз основа на 18 параметри за успешност и ликвидност (финансиски извештај), солвентност на компанијата и судски постапки.

Пример сертификат

Што добивате?

ЕКСКЛУЗИВЕН ПАКЕТ


  • Персонализиран Дигитален Беџ со линк до сертификатот

  • Претставување на компанијата на официјалната страна на издавачот на сертификатот за деловна успешност

  • Дигитален Беџ за комуникација со клиентите

  • Персонализиран Сертификат за деловна успешност во електронска форма


  • Персонализиран урамен Сертификат за деловна успешност на посебна хартија во А4 формат

  • Бесплатен годишен пристап до БизнисМрежа.мк – основен пакет во вредност од 390 ЕУР + ддв.

  • Бонитетен извештај за Вашата компанија

  • Нарачка на бонитетни извештаи за компании од Р. Македонија со 50% попуст.