Како единствена компанија со веб платформи за деловните субјекти, настојуваме на нашите клиенти да им овозможиме пристап до најквалитетни деловни податоци од целиот свет. Со таа цел од 01.07.2016 на македонските компании можеме да им понудиме бонитетни извештаи за преку 110 држави од целиот свет. Како и во изминатите 4 години продолжуваме да нудиме најквалитетни информации кои ги задоволуваат највисоките стандарди на нашите клиенти.