• On-line веб сервис (BiznisMreza.mk)
    Преку веб сервисот БизнисМрежа.мк овозможуваме непосреден пристап до високо квалитетни деловни податоци за компаниите во Македонија.
    Прочитај повеќе >>

  • Бонитетни извештаи
    Покрај бонитетните извештаи за компании од Македонија на располагање Ви нудиме база на податоци со бонитетни извештаи за повеќе од 20 милиони компании…
    Прочитај повеќе >>