LISTA E REFERUESVE

Këto janë vetëm një pjesë e konsumatorëve tonë të kënaqur :

 

Okta AD Evropa AD Zito Luks AD
Alkaloid AD Sparkasse Banka AD Sinpeks
Messer Faktor Trust Kuehne + Nagel
Beton Stip AD MZT Pumpi AD RZ Institut AD
Vinery Tikvesh Vinery Imako Schenker
Naviko Shiping Agria NELT ST
Geing Krebs und Kiefer Turtel AD KOLA
Dauti Komerc AD Apeks EOS Matrix
Eliksir AWT Nikob
Strumica Municipality IPARD Lactalis – Dukat
Knauf Grant Thornton Alumil

Dhe shumë të tjerë…