biznis-mreza

BizinisMreza.mk përmban:

BiznisMreza.mk është platform interneti që rifreskohet cdo ditë e cila ju mundëson një hyrje të drejtpërdrejtë tek informacioni për bizneset dhe gjithë kompanitë e biznesit. Duke ju ofruar një panoramë të plotë të kompanive dhe investitorëve në tregun Maqedonas. BiznisMreza.mk është një mjet I shkëlqyer për monitorimin dhe kërkimin e mëtejshëm të kompanive që operojnë në tregun Maqedonas, që ju ndihmon të merrni vendimet e duhura për një biznes të suksesshëm..

BiznisMreza.mk përmban:

 • Të dhëna të plota me informacion mbi kompanitë shoqëruar me rifreskim të përditshëm të të dhënave;
 • Përshkrim të përgjithshëm për të gjitha kompanitë e biznesit si edhe një paraqitje e tyre grafike;
 • Përshkrim I personave të autorizuar, menaxherëve dhe pronarëve përfshirë autorizimet e tyre për të gjitha kompanitë maqedonase;
 • Monitorim ditor të fuqisë monetare të kompanive dhe njoftim në kohë për mungesën e saj, për falimentimet, ndalimet për zhvillim aktiviteti / profesioni, gjoba / sanksione, humbje dhe shume të tjera;
 • Informacion të plotë për gjithë kompanitë e reja. Të gatshme menjëherë pas krijimit të tyre;
 • Mundësi për kërkime të avancuara për kompani të ndryshme sipas një kriteri të përzgjedhur (qyteti, madhësia, lloji I kompanisë, data e krijimit dhe të tjera );
 • Aftësi për të monitoruar ndryshimet ditore që ndodhin në paketën tuaj të biznesit, duke ju nisur njoftime me email.

Avantazhe

 • Të dhëna të detajuara me informacione biznesi;
 • Rifreskime ditore të dhënash;
 • Mundësi për të njohur kompanitë, pronarët si dhe strukturën organizative të tyre;
 • Rritje të shitjeve;
 • Vendime të sakta dhe zgjuara biznesi.

Kujt I ofrohet?

BiznisMreza.mk është një mjet që I ofrohet:
• Drejtuesve të kompanive, anëtarëve të bordeve drejtuese, menaxherëve të përgjithshëm si dhe drejtuesve të tjerë;
• Personave të autorizuar nga financa, kontabiliteti, shitjet dhe tregëtia;
• Departamentet e analizave të biznesit. .

Për më shumë informacion na kontaktoni në +355 69 60 52 499 or at  info@targetgroup.mk.