biznis-mreza

Што содржи БизнисМрежа.мк?

БизнисМрежа.мк е дневно ажурирана интернет платформа која Ви овозможува целосен пристап до деловни податоци за сите правни лица и нивната деловна поврзаност (поврзани лица). Ви дава целосна слика за превземање и здружување на компании од нашиот пазар. БизнисМрежа.мк е одлична алатка за мониторинг и напредно пребарување на компании од македонското стопанство, која ќе Ви помогне да донесете правилни деловни одлуки.

БизнисМрежа.мк содржи:

•  Целосна база на податоци за правни лица и нивно дневно ажурирање;
•  Едноставен преглед на сите поврзани лица од државата како и графички приказ на поврзаноста;
•  Преглед на овластени лица, управители и сопственици вклучувајќи ги нивните овластувања за сите македонски компании;
•  Дневно следење на солвентноста на субјектите и навремено известување за ликвидации, стечаи, забрана за вршење дејност / професија, казни / санкции, бришења и друго;
•  Целосни податоци за новоосновани субјекти. Фирмите се во нашата база веднаш по нивното основање;
•  Алатка за напредно пребарување на компании со однапред зададени критериуми (град, големина, вид субјект, датум на основање и друго);
•  Нарачка на бонитетни извештаи за македонски компании со само еден клик;
•  Опција за Мониотиринг (следење) на секојдневните промени кај Вашите деловни партнери, кои се испраќаат на Вашата е-пошта. Можност за следење до 20 субјекти – за поголемо портфолио, контактирајте не.

Предности

•  Прегледна база на деловни податоци;
•  Дневно ажурирани податоци;
•  Увид во сопственичка и управувачка поврзаност на компаниите;
•  Зголемена продажба;
•  Носење паментни деловни одлуки.

За кого е наменет?

БизнисМрежа.мк е алатка наменета за:
•  Водството на компанијата, членови на управниот одбор, генерални и извршни директори;
•  Овластени лица од финансии, сметководство, продажба и комерциј;
•  Одделите за анализа.

За дополнителни информации контактирајте не на +389 (02) 3117-100 или на info@targetgroup.mk .