Дали Вашата компанија е во 2% од најуспешните компании во Македонија?

Да се биде носител на сертификат за деловна успешност е едно од ретките признанија со кои компаниите им докажуваат на своите потенцијални партнери дека се одговорно и квалитетно водени компании со кои треба да се соработува. Денес е тешко да се најде доверлив партнер.

Проверете дали сте токму Вие таа компанија која е во 2% од најуспешните фирми во Македонија!

Проверете

Сертификат за деловна успешност

Кои се критериумите за доверлив партнер?

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер

Како носител на сертификатот за деловна успешност се наоѓате во најтесното опкружување од 2% од компаниите во Р. Македонија. Сертификатот за деловна успешност се пресметува врз основа на 18 параметри за успешност и ликвидност (финансиски извештај) и солвентност на компанијата. 

Пример сертификат

Методологија

Што добивате?

  • Персонализиран дигитален беџ со линк до сертификатот,
  • Персонализиран сертификат за деловна успешност во електронска форма,
  • Персонализиран врамен сертификат за деловна успешност на посебна хартија во А4 формат,
  • Бонитетен извештај за Вашата компанија и попуст за нарачка на бонитетни извештаи за компании од Р.Македонија.
  • Можност за присуство на најголемиот гала настан во државата БИЗНИС ЛИДЕР во Македонија, каде најдобро рангираните ќе добијат признанија согласно постигнатите резултати во 2023 година. Настанот ќе се одржи на 16 октомври 2024 година во Хотел Александар Палас, во рамките на целосниот простор на трите сали (Дознајте Повеќе)

Ексклузивен пакет

Проверете дали сте токму Вие таа компанија која е во 2% од најуспешните компании во Република Македонија!

Проверете бесплатно дали имате право на сертификат.

Право на сертификат