Дали Вашата компанија е во 2% од најуспешните компании во Македонија?

Да се биде носител на сертификат за деловна успешност е едно од ретките признанија со кои компаниите им докажуваат на своите потенцијални партнери дека се одговорно и квалитетно водени компании со кои треба да се соработува. Денес е тешко да се најде доверлив партнер.

Проверете дали сте токму Вие таа компанија која е во 2% од најуспешните фирми во Македонија!

Проверете

Сертификат за деловна успешност

Кои се критериумите за доверлив партнер?

Сертифицирањето на успешните компании е долгогодишна меѓународна пракса која им овозможува на сертифицираните компании поголем углед и предност во изборот во однос на останатите претпријатија. Носителот на сертификатот за деловна успешност докажува дека е доверлив партнер

Како носител на сертификатот за деловна успешност се наоѓате во најтесното опкружување од 2% од компаниите во Р. Македонија. Сертификатот за деловна успешност се пресметува врз основа на 20 индикатори за финансиска успешност и ликвидност (финансиски извештаи за 2021-2022 година), солвентноста и долговите на компанијата.

Пример сертификат

Методологија

Што добивате?

  • Персонализиран дигитален беџ со линк до сертификатот,
  • Персонализиран сертификат за деловна успешност во електронска форма,
  • Персонализиран врамен сертификат за деловна успешност на посебна хартија во А4 формат,
  • Бонитетен извештај за Вашата компанија и попуст за нарачка на бонитетни извештаи за компании од Р.Македонија.

Ексклузивен пакет

Проверете дали сте токму Вие таа компанија која е во 2% од најуспешните компании во Република Македонија!

Проверете бесплатно дали имате право на сертификат.

Право на сертификат