Со дневно ажурирање на податоците и следење на промените на македонскиот пазар, на одделите за маркетинг и продажба им овозможуваме пристап до контактни податоци на правните субјекти за вршење директен маркетинг.

Услугата опфаќа советување при избор на таргет група, сегментација (на основ регистарските и финансиските податоци), селекција на компаниите по солвентност (за намалување на непотребните трошоци на неповратна пошта и дополнителни активности) и доставување на податоци во соодветен формат за понатамошна анализа и употреба.

Погледнете ги и нашите други услуги:

– Бизнис Интелегентни решенија
– Анализа на пазар

За дополнителни информации контактирајте не на +389 (02) 3117-100 или на info@targetgroup.mk .