Со нашите деловни податоци, како и статистничното деловно знаење, со задоволство ќе Ви помогнеме околу Вашите комплексни проекти како што се:

•  изработка на продажни и ризично статистични модели,
•  ажурирање на база на податоци и
•  инсталација и управување со деловни информации.

Ние ќе Ви помогнеме околу управување со ризикот во Вашето работење. Нашите модели за предвидување на стечај или ликвидација на компаниите е прилагоден на македонското стопанство и ги исполнува сите критериуми.
Со намалување на деловниот ризик, а воедно зголемување на продажната ефикасност од друга страна, на компаниите им овозможуваме конкурентна предноста на пазарот.

Погледнете ги и нашите други услуги:

– Продажба и Маркетинг
– Анализа на пазар

За дополнителни информации контактирајте не на +389 (02) 3117-100 или на info@targetgroup.mk .