ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Ние сме експерти во областа на управување со деловни податоци.
Со нас, Вашата работа е многу полесна и посигурна. Нашата мисија е да обезбедиме пристап до високо квалитетни деловни информации и да помогнеме на нашите клиенти да одржат стабилен степен на ризик, да го зголемат својот профит и да помогнеме при донесување на квалитетни деловни одлуки. Ние сме посветени да ги доставиме најпотребните информации до нашите клиенти во право време во рамки на нивните потреби и буџети. Во соработка со преку 20 глобални кредитни компании, гарантираме највисок квлаитет за најниска цена.

Регистарски податоци за Таргет Груп ДОО Скопје

Краток назив: ТАРГЕТ ГРУП ДООЕЛ Скопје
Седиште: Ул. Кеј Димитар Влахов бр.3 – 1/1/3
Правна форма: ДОО (Друштво со Ограничена Одговорност)
Главна дејност: 70.22
Матичен број: 6799302
Даночен број: MK4080012530240
Даночен обврзник: ДА
Датум на основање: 11.07.2012
Потекло на капиталот: Домашен
Основен капитал: 5.000 ЕУР