Овозможуваме паметни одлуки

Со нашата база на податоци до:

  • Таргетирана база на податоци за истражување на пазар;
  • Фокусиран и прилагоден сет на контактни податоци;
  • Сегментација на пазар и пресметка на пазарниот потенцијал;
  • Маркетинг или продажна стратегија.

Поседуваме дневно ажурирана, најголема приватна база на податоци за правни лица во државата со историјат за последните 20-тина години. Со нашата стручност, ние знаеме како да одговориме на Вашите барања со цел да донесете правилни деловни одлуки.

За нас

Намалете ја комплексноста

Со нашите деловни податоци, како и со помош на нашето деловно знаење, со задоволство ќе Ви помогнеме околу Вашите комплексни проекти како што се: изработка на продажни и ризично статистични модели, ажурирање на база на податоци, управување со деловни информации.

Ние ќе Ви помогнеме околу управување со ризикот во Вашето работење.

Со намалување на деловниот ризик, а воедно зголемување на продажната ефикасност од друга страна, на компаниите им овозможуваме конкурентска предност на пазарот.

Кои сме ние