Податоците се клучни за работењето

Каков е квалитетот на податоците во Вашата база на клиенти? Ова може да биде тешко прашање, но не грижете се, не сте сами – многу компании се борат со истиот предизвик.

Точните податоци се еден од најважните чинители на успешноста на маркетингот и продажбата. Неточните информации не само што може да Ве одведат до погрешни одлуки, туку може да предизвикаат инвестициите во маркетинг активности да не остварат полн потенцијал. На овој начин добивате важни информации кои Ви нудат поддршка и помош во донесувањето на одлуки.

За нас

Ажурирајте и обезбедете ја базата на податоци за своите клиенти

 • Обезбедете си квалитетна база на податоци за клиентите со темелна анализа на дадената ситуација;
 • Погрижете се Вашата база на клиенти да се состои од точни и ажурирани податоци;
 • Стекнете потполна контрола врз предизвиците и подрачјата кои треба да се подобрат во Вашата база на клиенти;
 • Изградите темели за остварување на полн потенцијал;
 • Подобрете ги своите можности со решенијата кои ги нуди ТАРГЕТ ГРУП;
 • Обезбедете си свежи и ажурирани адресни и контакт информации;
 • Подобрете ги можностите за успешен маркетинг и таргетирани продажни активности;
 • Развијте и подобрете го односот со клиентите на начин што ќе се поврзете со вистинските контакти.

Аплицирај

Добијте јасна слика

Решенијата кои Ви ги нуди ТАРГЕТ ГРУП ќе Ви дадат јасна слика за вистинскиот статус на квалитетот на Вашите податоци.

Ќе добиете информации за следното:

 • број на дупликати;
 • број на неактивни компании;
 • статус на адресата (седиштето);
 • неточни податоци;
 • како и со што можете да ги збогатите Вашите податоци.

База на податоци