АПИ – системска интеграција

Податоци во ЖИВО и нивно користење во Вашиот CRM или ERP. Ажурирани податоци во Вашите системи.

Рационализирајте го прибирањето на информации со пристап до надворешни податоци од Вашите интернет системи.

Оптимизирајте ја Вашата работа со проток на информации согласно Вашите барања и потреби.

Подобрете ги внатрешните процеси со автоматско ажурирање на податоците.

За нас

Прилагодени решенија

Запознајте ги купувачите со помош на ТАРГЕТ АПИ.

Секој ден настануваат повеќе од 10 милијарди мегабајти податоци. За компаниите тоа е голема можност за собирање на информации од различни извори: преку дигитални услуги како што се решенија и апликации за електронско работење како и од надворешни извори на податоци.

Со поврзувње до АПИ-то на ТАРГЕТ ГРУП во своите системи ќе имате на располагање постојано свежи и квалитетни податоци за купувачите и добавувачите. На тој начин заштедувате на време и Вашите одлуки ќе се темелат на точни податоци со што го намалувате ризикот за правење грешки.

Автоматизиран пристап до информации во сопствените деловни системи:

  • Рационализирајте го прибирањето на податоци со здружување на повеќе извори во само една апликација;
  • Чувајте ги ажурираните податоци со автоматизирано следење на промените;
  • Рационализирајте ги процесите со интегрирање на релевантни податоци директно во Вашите системи.

Кои сме ние

Време за развој

Со АПИ-то на ТАРГЕТ ГРУП пристапувате до бројни податоци, времето за развој е зависно од стапката на комплексност. Приближно пет дена се потребни за развој на решение кое ќе Ви овозможува непосредно во својот CRM систем да ги превземате сите ажурирани податоци за промените на сите компании од Македонија.

Со употреба на АПИ-то на ТАРГЕТ ГРУП Вашите продавачи ќе бидат сигурни дека контактните информации, имињата на одговорните лица (управители, сопственици) и други информации за компанијата и индивидуалците се ажурирани.

За нас

Нови можности

Со АПИ-то на ТАРГЕТ ГРУП добивате точни и ажурирани информации за Вашите купувачи. Со помош на податоците за индивидуалците и компаниите во Македонија кои се освежуваат во реално време, можете да пребарате нови клиенти и нови бизнис можности.

На пример, пребарајте нови компании во одреден сектор или компании со странски капитал кои отвораат нови подружници во земјава.

Можете да добивате секојдневни информации за ново регистрирани компании и слично.

Аналитичарите и деловните консултанти на ТАРГЕТ ГРУП се среќни што можат да помагаат при развојот и подобрување на маркетингот и продажбата како на новите така и на постоечките клиенти.

За нас