Овозможуваме паметни деловни одлуки

Во постојаното менување на светот со дигитални информации некои гледаат предизвици и ограничувања. Ние во ТАРГЕТ ГРУП гледаме неограничени можности да помогнеме. Повеќе од 20 вработени професионалци секојдневно ги толкуваат, интерпретираат и подобруваат податоците кои се основа за носење деловни одлуки на нашите клиенти. ТАРГЕТ ГРУП Ви го олеснува деловниот ден преку испорака на илјадници важни информации за донесување одлуки. Секојдневно доставуваме информации до компании, општини, банки, владини агенции и различни организации.

  • Проширете го Вашиот бизнис со одлуки засновани врз вистинските информации.
  • Оптимизирајте ги ризиците со строга анализа.
  • Зголемете ја точноста на Вашите маркетинг кампањи.

Со решенијата на ТАРГЕТ ГРУП пристапувајте до ажурирани информации и донесувајте одлуки кои се темелат на точни податоци.

За нас

Мисија


Да обезбедиме пристап до високо квалитетни деловни информации и да помогнеме на нашите клиенти да одржат стабилен степен на ризик, да го зголемат својот профит и да помогнеме при донесување на квалитетни деловни одлуки.

Визија


Да станеме доверлив партнер во дистрибуција на деловни податоци на глобално ниво.

Цел


Да Ви го олесниме работењето и да Ви обезбедиме сигурност во работата како експерти во областа на управување со деловни податоци.

Решенија

Тимот на ТАРГЕТ ГРУП

Огнен Огненоски

Основач, управител


Бојан Џиков

Основач, управител


Марија Јованоска

Администрација и правни работи


Александра Трајчевска

Финансии


Јована Мисајловска

ИТ


Фросина Мирчески

Продажба


Елена Цветкова

Продажба


Сандра Богдановска

Продажба


Кристина Дичоска

Продажба


Елена Бошковска

Продажба


Елизабета Крнческа

Администрација


Нашиот тим