Бонитетни извештаи за компании од Македонија

  • Запознајте се со платежната дисциплина (денови на плаќање на обврските) и подобрете го Вашиот паричен тек.
  • Избегнете загуби и превземете акција однапред.
  • Обезбедете си редовно ажурирање на информациите за бонитетот каде и да се наоѓате.
Превземете примерок

За нас

Правилни информации до повеќе можности

Рационализирајте ги Вашите деловни одлуки со помош на соодветни податоци.

Вашите бизнис одлуки нека се темелат врз база на веродостојни податоци и секогаш ќе бидете сигурни дека соработувате со вистинските купувачи и добавувачи.

Со нашиот единствен платежен индекс утврдете ги платежните навики на купувачите.

Максимизирајте го протокот на пари со идентификување на клиентите кои што треба веднаш да се земат во предвид.

Кои сме ние

Бонитетни извештаи за компании од светот

ТАРГЕТ ГРУП во соработка со повеќе од 20 бонитетни куќи од светот има на располагање бонитетни извештаи за компании од 150 земји. Пополнете го прашалникот, а нашите консултанти ќе Ве контактираат во најскоро време.

За нас

Формулар за бонитетен извештај (свет)

Право на сертификат