18 окт 2018

ТАРГЕТ ГРУП членка на Adria Business Information Network (датум: 2018-та година)

Adria Business Information Network


ТАРГЕТ ГРУП пристапи кон Adria Business Information Network вклучувајќи се во групацијата на водечките регионални бонитетни куќи со што во блиска иднина на македонските корисници ќе им овозможиме пристап до информации за сите компании регистрирани во регионот.

Новост