18 мар 2020

Ново стратешко партнерство со Аналитика Медиум ДОО Скопје

Analitika Medium DOO


ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје потпиша договор за главен аналитички партнер на Аналитика Медиум. Мисијата на соработката е да генерираме уникатна содржина која ќе биде базирана на квалитетни, прецизни и корисни информации преку кои ќе влијаеме кон креирање на ефикасно и високо продуктивно општество.

Новост