Последни новости

Бидете во тек со времето и стандардите.

20 Sep 2020

Credit Information Systems (CIS) by Target Group DOO Skopje

Како единствена компанија со веб платформи за деловните субјекти, настојуваме на нашите клиенти да им овозможиме пристап до...

More

18 May 2020

БизнисМрежа.мк – нови модули: Србија, Хрватска, Словенија и Црна Гора

На веб платформата со бонитетни информации БизнисМрежа.мк достапни се новите модули ``Србија``, ``Хрватска``, ``Словенија`` и...

More

18 Mar 2020

Ново стратешко партнерство со Аналитика Медиум ДОО Скопје

Таргет Груп ДОО Скопје потпиша договор за главен аналитички партнер на Аналитика Медиум...

More

18 Oct 2018

ТАРГЕТ ГРУП членка на Adria Business Information Network (датум: 2018-та година)

Таргет Груп пристапи кон Adria Business Information Network вклучувајќи се во групацијата на...

More

Новости