Решенија

Нашите решенија од подрачјето на деловна аналитика, управување со ризик, маркетинг и продажба, на Вас Ви помагаат да пронајдете нови клиенти, да дојдете до информации за работењето на своите партнери, да го оптимизирате и зголемите растот на својата компанија.

БизнисМрежа.мк

Интернет платформа со високо квалитетни информации за компаниите од Македонија.

More

База на податоци

Единствена и уникатна база која претставува извор на најквалитетни деловни податоци.

More

Бонитетни извештаи

За паметни и брзи одлуки. Со само еден клик до поголема сигурност во работењето.

More

Бизнис интелигентни решенија

Ажурирање на база на податоци, управување со деловни информации и управување со ризик.

More

Продажба и маркетинг

Контактни податоци за директен маркетинг и советување при избор на таргет група.

More

Анализа на пазар

Анализа на компании, сегментација на пазар и пресметка на пазарен потенцијал.

More

Производи

Бизнис интелигентни решенија

Ажурирање на база на податоци, управување со деловни информации и управување со ризик.

More

Продажба и маркетинг

Контактни податоци за директен маркетинг и советување при избор на таргет група.

More

Анализа на пазар

Анализа на компании, сегментација на пазар и пресметка на пазарен потенцијал.

More

Решенија